Przejdź do treści

 Gmina Gościno

Ogłasza nabór dzieci do projektu:

„Radosne przedszkolaki w Gościnie”

Utworzenie dodatkowych 25 miejsc przedszkolnych:

  • w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Gościnie, ul. Kościuszki 5, 78-120 Gościno

Bezpłatne zajęcia dodatkowe dla wszystkich dzieci w wieku 3-6 lat:

  • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
  • Zajęcia logopedyczne
  • Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy – gimnastyka korekcyjna
  • Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne

Dofinansowanie projektu z UE: 474 108,17 pln

Więcej informacji:

  • Urząd Miejski w Gościnie, tel. 94 35 13 376 lub osobiście w pokoju nr 13 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Gościnie, tel. 94 35 12 156 lub osobiście w sekretariacie Przedszkola

Projekt pn. "Radosne przedszkolaki w Gościnie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Umowa
Nr RPZP.08.04.00-32- K005/16-00

www.mapadotacji.gov.pl

 

Regulamin projektu

202 KBPobierzPodgląd pliku

Regulamin rekrutacji

194 KBPobierzPodgląd pliku

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

172 KBPobierzPodgląd pliku

Karta zgłoszenia dziecka

161 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz zgłoszeniowy

187 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie

150 KBPobierzPodgląd pliku

Umowa uczestnictwa w projekcie

185 KBPobierzPodgląd pliku