Przejdź do treści

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Sekretarza Szkoły w Zespole Szkół w Gościnie.

                               Gościno, dnia 21 maja 2020 r.

 

Lista kandydatów

spełniających wymagania formalne
na stanowisko Sekretarza Szkoły w Zespole Szkół w Gościnie

1. Nazwa i adres jednostki: 

Zespół Szkół w Gościnie – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
ul. T. Kościuszki 5
78-120 Gościno


2. Określenie stanowiska urzędniczego:
1) Sekretarz Szkoły
2) Liczba etatów: 1

3. Lista kandydatów: 
Ilość zarejestrowanych ofert: 5

W wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

    1) Pani Aleksandra Dekarska
    2) Pani Katarzyna Sikorska
    3) Pani Anna Wieteska

  Przewodnicząca komisji 
        Marlena Fidos