Przejdź do treści

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Sekretarza Szkoły w Zespole Szkół w Gościnie.

                               Gościno, dnia 15 czerwca 2020 r.  

 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
na stanowisko Sekretarza Szkoły w Zespole Szkół w Gościnie

1. Nazwa i adres jednostki: 

Zespół Szkół w Gościnie – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
ul. T. Kościuszki 5
78-120 Gościno


2. Określenie stanowiska urzędniczego:
1) Sekretarz Szkoły
2) Liczba etatów: 1

3. Lista kandydatów: 
Ilość zarejestrowanych ofert: 3

W wyniku  wstępnej  selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:
    1) Pani Anna Wieteska
    2) Pani Anna Grabowska

  

Przewodnicząca komisji 
Marlena Fidos