Przejdź do treści

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - SEKRETARZA SZKOŁY

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

SEKRETARZ SZKOŁY

w Zespole Szkół w Gościnie – Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi


Dyrektor Zespołu Szkół w Gościnie – Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani  Anna Wieteska,  zamieszkała w Gościnie, na ul. Kasztanowa 1.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Anna Wieteska spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne i 29 - letni staż pracy ( w tym siedem lat w oświacie). Kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku sekretarza. Jest osobą kompetentną, znającą obsługę programów oświatowych, w tym VULCAN, SIO.

Dyrektor Szkoły
Marlena Fidos